Audol s.r.o.

Zkušební stav

Na zkušebních stavech převodovek jsou bezpečnostní spojky používány pro rychlé odpojení, jako účinná ochrana drahého měřícího systému při nenadálých stavech. Testovací zařízení sestává z elektromotoru, elektrické brzdy a ze zkoušené převodovky. Ve zkušební stolici je integrováno měřící zařízení. Zkoušené jednotky jsou na jednotlivých rychlostních stupních vytáčeny do vysokých otáček a neustále pod velkým zatížením. Pokud dojde k selhání, potom musí být převodovka bezprostředně oddělena od pohonu, aby bylo zabráněno škodám. Pouze tímto způsobem je proveditelná vypovídající analýza o příčině poruchy. S ohledem na vysoké otáčky přichází zde v úvahu pouze použití bezpečnostních spojek s uložením na valivých ložiskách.

Technické údaje:

  • Bezpečnostní spojka HWF 90
  • vypínací moment 7.000 Nm
  • Otáčky 4.000 min-1
  • průměr hřídele 90 mm