Audol s.r.o.

Bezpečnostní spojka HYGUARD

Použití Bezpečnostní spojka HYGUARD® je bezpečnostní spojka ohraničující přenášený krouticí moment. Při přetížení hnacího ústrojí zabraňuje výpadku nebo poškození cenných investičních celků.

Hlavní vlastnosti

  • Přesný vypínací krouticí moment
  • Nastavitelný vypínací krouticí moment
  • Konstantní vypínací krouticí moment po celou dobu provozu
  • Malý prostor pro zástavbu
  • Rychlé opětovné uvedení do provozu
  • Minimální údržba

Funkce

Dvě pouzdra zasunutá jedno do druhého, na obou koncích uzavřená aby odolávala vysokým tlakům. Dutina (mezera) je naplněna hydraulickým olejem přes injektorový přípoj a je natlakována. Rozšíření umožňuje přenos krouticího momentu pomocí třecího styku. Tlak oleje určuje přenášený kroutící moment.
Překročení momentu třecího styku vede k prokluzu a tím k relativnímu pohybu  spojených dílů (hřídel/příruba). Střižný prsten je pevně spojen s hřídelí, střižný kolík je v pohyblivém dílu. Relativní pohyb je využit k useknutí střižného kolíku. Olej vyteče z tlakové komory a spojení je uvolněno.
Při nízkých otáčkách klouže HYGUARD® na hřídeli na hydraulickém polštáři, který je vytvořen bezprostředně po uvolnění střižného kolíku relativním pohybem a čerpacím účinkem spirálové drážky. Hydraulický olej se zprvu nachází v samostatném prostoru uzavřeném zaslepovacími šrouby (5) . Při vyšších otáčkách přebírají vedení spojených dílů valivá ložiska. Hydraulický olej maže ložiska v reakční fázi.

Výhody

  • Rozpojovací krouticí moment nastavitelný dle kalibračního diagramu
  • Rychlé znovu zprovoznění spojky následně po jejím rozpojení
  • Dlouhodobá činnost spojky i při častém rozpojování v důsledku překročení nastaveného kroutícího momentu bez ztráty jejích vlastností