Audol s.r.o.

Válcovny

Válcovací tratě obecně kladou obzvláště vysoké nároky na spojky omezující kroutící momenty, protože se zde jedná o těžké pohony. Přetížení a nebo náhlé zastavení válců v důsledku zablokování uvolní spojka okamžitě. Zabrání tak např. poškození hřebenovky vlivem vysokého momentu setrvačnosti poháněcího motoru. Rychlé znovu zprovoznění spojky HYGUARD® sníží ztráty ve výrobě vzniklé jejím výpadkem na minimum a zároveň přispívá k efektivitě práce údržby válcovny.

Reverzní válcovací stolice kvarto s bezpečnostní spojkou HYGUARD® v hlavním pohonu mezi motorem a hřebenovkou

Bezpečnostní spojka HYGUARD® v reverzní válcovací stolici kvarto

Stolice pro válcování za studena s 20ti válci a bezpečnostní spojkou HYGUARD® v hlavním pohonu mezi motorem a převodovkou

Bezpečnostní spojka HYGUARD® ve válcovací stolici za studena na předchozím obrázku