Audol s.r.o.

Hyguard® B

Základní konstrukční řada, třecí plochy uvnitř, pro nízké otáčky.

21 katalogových velikostí s rozsahem krouticích momentů- od 300 Nm do 170.000 Nm.

Konstrukční řada B je základní prvek bezpečnostních spojek HYGUARD®. V důsledku malých rozměrů ji lze kombinovat s různými komponenty pohonu, aniž by to ovlivnilo jejich kapacitu kroutícího momentu. Přitom je bezpečnostní spojka vhodná jako stejně dobře pro upnutí pevných dílů jako otočná tělesa. Po uvolnění účinkuje spojka jako kluzné ložisko. Obvodová rychlost na kluzné ploše nesmí přitom překročit 1,5 m/s. Z tohoto důvodu se doporučuje kontrukční řada B přednostně pro nízkootáčkové pohony. (Provedení pro vyšší rychlosti na přání)