Audol s.r.o.

Vysoce výkonné uzavírací a regulační klapky typ HG 1

Osvědčené uzavírací a regulační klapky výrazně vylepšené. Využili jsme našich dlouholetých zkušeností ve vývoji této nové vysoce výkonné klapky.

Výhody této klapky

 • Optimalizace sedlového a hřídelového těsnění
 • Napojení na všechny druhy pohonů
 • Normalizovaná připojovací příruba dle DIN 3337
 • Přímé připojení pohonu bez přerušení ovládací hřídele
 • Variabilní a zaměnitelná pro každý typ pohonu
 • Vložený kroužek v tělese chrání sedlový kroužek před přímým prouděním media a zabraňuje erozivnímu a abrazivnímu opotřebení
 • Princip dvojitého excentrického uložení se sférickými těsnícími plochami na disku umožňují polohování téměř bez opotřebení při zajištění nejvyšší těsnosti a nepatrných kroutících momentech. Dimensováno minimálně pro 1 mil. otevření
 • Zástavbová délka dle DIN 3202-K1, EN558 T 1 řada 20
 • Zástavba mezi příruby dle DIN 2501 PN 10-40 ANSi B 16,5, třída 150 a 300 maximální provozní tlak 25 bar (tlak v závislosti na teplotě)
 • Utěsnění (ucpávka), hřídele a jeho dotažení je realizováno pod připojovací přírubou a je seřiditelné bez nutnosti demontáže pohonu
 • Jednoduchá montáž pomocí centrovacích otvorů odpovídajících běžným přírubovým normám.
 • Axiální centrování hřídele je snadno dosažitelné a připravené pro případný pozdější servisní zásah

Systém sedlových kruhů

 • je vysoce flexibilní s optimalizovanou vratnou silou
 • při zástavbě v doporučeném směru průtoku podporuje účinně diferenční tlak těsné uzavření

R-PTFE - sedlový kruh

Vysoce flexibilně konstruován, chemicky téměř neomezeně odolný díky vyztužení skelnými vlákny je tlakově stabilní i při vysokých teplotách.
Těsnost: DIN 3230, díl 3B0-1

Dvojitý sedlový kruh

Sedlový kruh PTFE je usazen pomocí přídavného kovového sedlového kruhu v doporučeném směru průtoku a tím je značně zvýšena možnost teplotního a tlakového nasazení.
Těsnost: DIN 3230, díl 3B0-1

Příklad nasazení pro páru:
- sedlo v kruh PTFE, podpěrný kruh ocel 1.4571

Kovový sedlový kruh

Velmi dobré pružné vlastnosti dosažené speciálně voleným tvarem, odolnost vysokým teplotám díky konstrukci sedlového kruhu
z mat.: 1.4571 a I .4571-nitridované
Těsnost: DIN 3230, díl 3B0-2

Fire-safe, protipožární sedl. kruh

Kombinace materiálu PTFE a ušlechtilé ocele tvoří žáruvzdorný sedlový kruh dle API-607. Po spečení primárního těsnění zaručuje flexibilní kovový sedlový kruh sekundární protipožární těsnost.
- primární sedlový kruh - PTFE
- sekundární sedlový kruh - 1.4571
Těsnost: DIN 3230, díl 3B0-1