Audol s.r.o.

Bogezahn-Kupplungen® Typová řada LRLkn

 • Výběr velikosti spojek – viz katalogový list  dimenzování spojek
 • Konstrukční řada LRLkn  je vybavena pro omezení axiální vůle dvěma zaoblenými zádržnými kruhy. V tomto provedení je dovolené úhlové vychýlení závislé od axiálních vůlí a a b.
 • Axiální vůle a a b se mohou změnit pokud to podmínky provozu vyžadují
 • Zástavbový rozměr F je požadován pro svislou montáž a demontáž stroje, stejně jako pro montáž zádržných kruhů a O kroužků
 • Údaje o torzní tuhosti, momentu setrvačnosti spojek s mezikusem jsou uvedeny v datovém listu katalogu pro typ LBk
  1. Maximální otáčky nmax jsou závislé na délce a váze mezikusu. Maximální otáčky jsou redukovány v závislosti na vychýlení – viz. Tabulka v katalogu koeficient otáček (Drehzahlfaktor)
  2. Hodnoty v katalogovémm listu udávají dovolené úhlové vychýlení Δkw zul.= 0,6° pro každou polovinu spojky
  3. Hodnoty kompletní spojky bez mezikusu s vrtáním d1;d2max
 • Délka mezikusu L = E - 2 x K. Další velikosti na poptávku.