Audol s.r.o.

Zastoupení firmy Hansen

Vícestupňové a jednostupňové převodovky určené hlavně pro pohony zařízení v těchto oblastech:

  • chladící věže
  • pasová doprava
  • míchadla
  • úpravny vod
  • papírenský průmysl a zpracování dřeva
  • turbíny Kaplanova a Fracisova
  • lanovky